Předání nemovitosti

Datum, kdy (nebo do kdy) dojde k předání nemovitosti si obvykle určíte v nájemní smlouvě nebo smlouvě rezervační. 

Převzetí nemovitosti rozhodně nepodceňujte a věnujte mu pozornost. Je důležité nemovitost v pořádku převzít a pořídit dostatečnou dokumentaci o tom, v jakém stavu je nemovitost předána a podrobný výčet zařízení. Pokud by majitel po skončení nájmu tvrdil, že došlo ke škodám a chtěl k jejich náhradě použít kauci, budete tuto dokumentaci potřebovat k prokázání, že nemovitost předáváte v pořádku.

 

Předávací protokol

Vždy si při fyzickém předání nemovitost důkladně prohlédněte, než ho podepíšete! Pokud najdete vady, zaznamenejte je včetně informace, jak budou odstraněny. Chybí při předání vybavení nebo jeho část, která měla být součástí nájmu? I to do předávacího protokolu zapište!

Měl by obsahovat

  • identifikační údaje vás a nájemce
  • specifikace nemovitosti
  • stav nemovitosti
  • podrobný soupis zařízení
  • stavy měřičů (voda, elektřina, plyn apod.)
  • počet předávaných klíčů a označení k čemu slouží 
  • další poznámky 
  • součástí předávacího protokolu může být také fotodokumentace (doporučujeme u drahého vybavení)

 

Přepis energií

Doporučujeme mít dokumenty pro přepis připravené před předáním nemovitosti a při předání je už jen podepsat. Speciální pozornost pak věnujte přepisu elektřiny a plynu! Odhlášení původního odběratele a přihlášení nového by mělo proběhnout bezprostředně po sobě. Pokud se tak nestane, riskujete demontáž elektroměru/plynoměru a jejich následná instalace se může prodražit.