Převedení nemovitosti a její převzetí

1. Podepsání kupní smlouvy a odeslání peněz na účet schovatele.

Pokud kupujete nemovitost přes realitní kancelář, podepisujete kupní smlouvu v termínu dohodnutém v rezervační smlouvě. Při jednání přímo s majitelem pak na základě vaší dohody.

Po podepsání kupní smlouvy převedete peníze na účet schovatele podle pokynů v kupní smlouvě (termín, číslo účtu, variabilní symbol atd.)

Jak funguje úschova kupní ceny a podrobně o kupní smlouvě píšeme zde.

 

2. Podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí

Aby nemovitost byla přepsána a přešlo na vás vlastnictví, musí být proveden zápis do katastru nemovitostí. Ten katastr provede na základě podání Návrhu na vklad vlastnického práva. Návrh (s kupní smlouvou s ověřenými podpisy v příloze) se podává příslušnému katastrálnímu úřadu, tj. ten, kde je zapsaná nemovitost.

Pokud vám kupní smlouvu připravuje advokát, notář nebo realitní kancelář, měli by připravit i Návrh na vklad. V případě že využijete generátor smluv, Návrh dostane vyplněný spolu s kupní smlouvou. Sami si ho můžete připravit, na webových stránkách katastrálního úřadu, kde jsou potřebné formuláře.

Hradíte kupní cenu nebo její část hypotéčním úvěrem a má být úvěr zajištěný kupovanou nemovitostí? V tom případě se jako první podá Návrh na vklad ve prospěch banky, která úvěr poskytuje. A až jako druhý se podá Návrh na vklad vlastnického práva pro kupujícího.

Termín, do kdy musí být Návrh podán by měl být sjednaný v kupní smlouvě, a to včetně dohody kdo ho podá a kdo uhradí správní poplatek 2000 Kč. V případě spolupráce s realitní kanceláří je běžné, že se o podání Návrhu postará v rámci svých služeb.

 

3. Zapsání nového vlastníka nemovitosti

Návrh je podaný. Co se bude dít dál?

Katastr založí řízení o vkladu a vyznačí plombu a začne běžet 20ti denní ochranná lhůta. Pokud se podíváte na náhled listu vlastnického na webových stránkách, tuto informaci tam uvidíte.

Po uplynutí ochranné lhůty katastrální úřad zpracuje návrh a zkontroluje kupní smlouvu. Když je vše v pořádku, povolí vklad. Po jeho úspěšném provedení vzniká vaše vlastnické právo k nemovitosti a to zpětně, k datu, kdy byl podán návrh.

O provedení vkladu budete vy a také nový vlastník informování dopisem (doporučeně nebo do datové schránky).

 

4. Vyplacení kupní ceny z úschovy

Na základě předložení Listu vlastnického, kde je zapsaný nový majitel, vyplatí schovatel peníze na účet prodávajícího ve stanoveném termínu.

 

5. Předání nemovitosti

Je běžné, že se nemovitost fyzicky předává až po úspěšném zapsání nového vlastníka a vyplacení kupní ceny prodávajícímu, můžete si ale v kupní smlouvě domluvit předání i dříve.

Obvykle bývá předání v kupní smlouvě stanoveno

 • konkrétní datum
 • xx dní od úhrady kupní ceny apod.
 • xx dní od uhrazení kupní ceny do úschovy

Předávací protokol

Vždy si při fyzickém předání nemovitost důkladně prohlédněte, než podepíšete předávací protokol! Pokud najdete vady, které nejsou zmíněny v kupní smlouvě, zaznamenejte je včetně informace, jak budou odstraněny. Chybí při předání vybavení nebo jeho část, která měla být součástí prodeje? I to do předávacího protokolu zapište!

Podpisem předávacího protokolu potvrzujete, že jste nemovitost přebrali ve stavu odpovídajícím kupní smlouvě. Pokud později zjistíte, že jste něco přehlédli (nejsou tím myšleny skryté vady, které se mohou projevit až později, ale viditelné vady při předání), budete těžko po prodávajícím vymáhat jejich nápravu. 

Měl by obsahovat

 • nacionále vás a nového majitele včetně kontaktních adres
 • specifikace nemovitosti
 • soupis vybavení, pokud je
 • stav nemovitosti
 • potvrzení, že je nemovitost ve stavu odpovídajícímu v kupní smlouvě, pokud není pak by mělo být v předávacím protokolu uvedeno jak a do kdy bude sjednána náprava
 • stavy měřičů (voda, elektřina, plyn apod.)
 • počet předávaných klíčů a označení k čemu slouží 
 • další poznámky

Přepis energií

Doporučujeme mít dokumenty pro přepis energií připravené před předáním nemovitosti a při předání je už jen podepsat.

Přepis můžete vyřídit i po předání, udělejte to ale co nejdříve. Speciální pozornost věnujte přepisu elektřiny a plynu! Odhlášení původního odběratele a přihlášení nového by mělo proběhnout bezprostředně po sobě. Pokud se tak nestane, riskujete demontáž elektroměru/plynoměru a jejich následná instalace se může prodražit.