Než začnete nabízet

Ujistěte se, že máte všechny potřebné dokumenty a zjistěte všechny případné vady na nemovitosti, a to jak faktické, tak právní. Nezanedbejte přípravu! Případné neodhalené vady mohou zkomplikovat převod nemovitosti nebo ho znemožnit. Když prodáte nemovitost, kde zatajíte nebo neupozorníte na vady, může se vám také stát, že po vás bude kupující požadovat například vrácení části kupní ceny (slevu na nemovitosti). Vždy proto uvádějte jen pravdivé informace! 

 

Jaké dokumenty potřebujete a jaké jsou vaše povinnosti?

 

1. List vlastnický

List vlastnictví je veřejná listina, na které najdete soupis nemovitostí, ke kterým k danému datu, v dané okrese, obci a katastrálním území náleží vlastnické právo konkrétnímu vlastníku, vlastníkům případně jiným oprávněným. O jeho výpis si zažádáte na Katastrálním úřadu nebo Czech Pointu.

 

2. Musíte seznámit kupujícího s faktickými vadami nemovitosti.

To jsou veškeré vady, o kterých víte nebo byste měli a mohli vědět (např. zatékající střecha nebo plíseň) a nebudou odstraněny.

 

3. Kupujícího také musíte informovat o právních vadách.

Co jsou právní vady?

  • Některé jsou zapsané na listu vlastnickém, např. věcné břemeno, předkupní práva apod.
  • Další právní vady jsou např. nájemní právo nebo spor na určení vlastnictví k nemovitosti

 

4. PENB - průkaz energetické náročnosti budovy

Při prodeji nemovitosti máte povinnost kupujícímu předat originál nebo alespoň jeho kopii.

Energetický štítek vám vypracuje specializovaná firma, na internetu jich najdete spoustu.

 

5. Stavební dokumentace

To se týká pouze prodeje domů. Máte povinnost uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady, které se stavby týkají. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, musíte pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby.

 

6. Potvrzení o dluzích souvisejících se správou domu

Při převodu jednotky musíte předat potvrzení o tom, jaké dluhy související se správou domu a pozemku, případně dluhy spojené s užíváním bytu. Na potvrzení musí být informace, jestli takové dluhy existují a jestli přejdou na nového vlastníka, případně že dluhy neexistují.

Potvrzení vystaví osoba odpovědná za správu domu (obvykle SVJ).

 

7. Doporučujeme také předložit revizní zprávy

  • plynových zařízení
  • elektrických rozvodů
  • kotle na tuhá paliva
  • kouřových cest

 

8. Není na škodu mít také připravené

  • seznam věcí, které jsou součástí prodeje (např. kuchyňské spotřebiče nebo nábytek)
  • informace o poskytovatelích služeb (např. dodavatel elektřiny, plynu, vody)
  • informace o občanské vybavenosti a dopravní dostupnosti
  • kupující potěší i další podrobnosti o okolí nemovitosti (dobré restaurace, školky, školy, oblíbený lékař)