Smlouvy a úschova kupní ceny

Kupní smlouva

Musí být písemná a na katastr nemovitostí se pak dává s ověřenými podpisy. Zákon ukládá, co musí obsahovat, jinak je neplatná (nemovitost nebude převedena), dále by v ní měly být popsána práva a povinnosti vás a kupujícího a ošetřen proces prodeje a převedení nemovitosti, včetně případných sankcí. Smlouva by měla být vyvážená a nikomu nenadržovat. Obecně pak platí, že v ní může být ujednáno cokoli, co není v rozporu se zákonem.

Musí obsahovat

 • kdo a komu prodává  
 • určení nemovitosti, která se prodává
 • kupní cena

Měla by obsahovat

 • jak a kdy se bude vyplácet kupní cena, ideálně s úschovou kupní ceny
 • předání nemovitosti
 • vady na nemovitosti, prohlášení že nejsou a pokud jsou, jak se budou řešit (například jestli věcné břemeno přejde na kupujícího)

Další

 • pokuty a sankce
 • zástava pro úvěr kupujícího

Mít kvalitní kupní smlouvu je jednou z nejdůležitějších věcí při prodeji nemovitosti!

 • na základě kupní smlouvy bude nemovitost katastrem nemovitostí převedena na nového vlastníka, v případě nesprávně připravených smluv hrozí, že katastr nemovitost nepřevede
 • měla by závazně určit postup realizace prodeje, tj. kdy a kam se vyplácí peníze, předání nemovitosti apod. tak, aby vše proběhlo v pořádku
 • upravuje práva a povinnosti a v případě budoucích problémů, které mohou nastat chrání prodávajícího a kupujícího (objeví se skryté vady na nemovitosti, kupující bude požadovat zpětně slevu apod.)

 

Kde pořídit kupní smlouvy?

1. Vzorové smlouvy

Na internetu najdete spoustu vzorových smluv, které si sami upravíte a doplníte. Často jsou k dispozici zdarma nebo za symbolický poplatek, ale v tomto případě vás úspora peněz za přípravu smluvní dokumentace může stát spoustu peněz. 

Jaké jsou rizika?

 • smlouvy nemusí být aktuální, vždy tedy kontrolujte, jestli nestahujete pár let starý vzor, někdy ale může být problém i pár měsíců nebo týdnů, pokud se zrovna změnil zákon
 • jestli nemáte zkušenosti a neumíte číst list vlastnictví, hrozí, že špatně určíte nemovitost a katastr smlouvu zamítne
 • pokud je nemovitost zatížena právními vadami, nemusíte je ve smlouvě správně vypořádat
 • a další

Pokud tedy nemáte zkušenosti nebo nejde o opravdu jednoduchý prodej, vzorové smlouvy nedoporučujeme. 

2. Advokáti a notáři

Využití profesionálů je vhodným řešením. Ale pozor! I zde platí, že je vhodné sehnat si reference a dát přednost advokátům, kteří mají s převody nemovitostí zkušenosti. Když půjdete za advokátem, který se například specializuje na trestní právo a nezná praxi převádění nemovitostí, nemusí vždy smlouvu připravit dokonale.

Když zadáte vypracování kupní smlouvy advokátovi, je důležité mu také sdělit vše, na čem jste se s kupujícím dohodli a předat mu kompletní informace, aby mohl smlouvu vypracovat správně. Vypracované smlouvy si vždy pozorně přečtěte a pokud vám něco není jasné nebo něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat. Je důležité, aby vám byla jasná vaše práva a povinnosti, ke kterým se zavazujete.

Ceny smluv u advokátů se průměrně pohybují od 5.000 Kč do 10.000 Kč, ale mohou být i mnohem vyšší, pokud je prodej komplikovaný. Notáři mají obecně ceny ještě o něco vyšší než advokáti.

3. Generátor smluv

Kompromisním řešením je využití moderních technologií. Ušetříte peníze za advokáta a zároveň neriskujete špatné vyplnění vzorů nebo stažení vzorů, které již nejsou aktuální.

Jaké jsou výhody generátoru smluv a jako funguje? Koukněte na smlouva.online.

 

Úschova kupní ceny

Úschova kupní ceny se využívá běžně a slouží k ochraně vás i kupujícího. Jednoduše řečeno, kdyby se v průběhu převodu nemovitosti něco pokazilo, vy nepřijdete o svou nemovitost a kupující o své peníze.

Jak funguje?

Standartní postup při prodeji nemovitosti je následující

 • podepíše se kupní smlouva
 • na základě kupní smlouvy pošle kupující kupní cenu do úschovy
 • když jsou peníze v úschově, podá se na katastr nemovitostí návrh na vklad, tj. přepsání nemovitosti na nového vlastníka
 • když je nemovitost přepsaná na nového vlastníka, peníze z úschovy jsou poslány na váš účet

Proč je důležitá?

Pokud by vám kupující zaplatil kupní cenu například při podpisu kupní smlouvy a teprve poté podal návrh na vklad, riskuje, že kdyby nemovitost nebyla přepsaná (může se objevit právní vada o které se nevědělo apod.), nebude mít ani nemovitost, ani peníze (které vy už nemusíte mít, protože jste za ně například koupili novou nemovitost).

Naopak kdyby byla nemovitost nejdřív přepsána na nového vlastníka a až pak by vám měl vyplatit peníze, riskujete, že naopak vy skončíte bez peněz i nemovitosti. Nikdy nepodávejte Návrh na klad, pokud není kupní cena v úschově nebo již nebyla zaplacena!

V obou případech by sice šlo o bezdůvodné obohacení, tzn. že strany mají povinnost vrátit peníze či převést nemovitost zpět, pokud to ale neudělají dobrovolně, jediné řešení je soud, který může trvat i dlouhé měsíce. Rozhodně je lepší takovým nepříjemnostem předcházet a využít úschovy kupní ceny.

U koho dát peníze do úschovy?

Máte několik možností, kde úschovu kupní ceny vyřešit.

Banka

Nejbezpečnější variantou je úschova v bance. Tuto službu poskytuje většina bank v České Republice a cena se pohybuje od 5.000 Kč výše, záleží na tom, jak velká finanční částka bude uschována.

Pokud využijete k přípravě kupní smlouvy generátor smluv, můžete využít zvýhodněné úschovy v UniCredit bank za 3.000 Kč.

Advokáti / notáři

Necháváte si kupní smlouvy vypracovat u advokáta nebo notáře? Pak vám pravděpodobně sami úschovu kupní ceny nabídli spolu s vypracováním kupní smlouvy.

Pokud máte smlouvy vlastní, neměl by s tím u většiny advokátů být problém, jen musíte sjednotit podmínky v kupní smlouvě s podmínkami úschovy konkrétního advokáta.

Realitní kancelář

Také realitní kanceláře mohou a některé poskytují úschovu kupní ceny spolu s přípravou kupní smlouvy, ale jen v případě, že využíváte jejich služby a prodej vaší nemovitosti zprostředkovávají. U prověřených realitních kanceláří a makléřů s dobrými referencemi je úschova bezpečná. Podle zákona musí být vaše peníze na speciálním účtu, nemusíte se proto této varianty obávat.

 

Je jen na vás, kterou variantu úschovy kupní ceny zvolíte, rozhodně ale doporučujeme ji při prodeji vaší nemovitosti využít!

 

Kupní smlouvy za pár minut?

Připravte si sami kvalitní kupní smlouvu,
návrh na vklad a předávací protokoly.