Předání nemovitosti

Datum, kdy (nebo do kdy) dojde k předání nemovitosti si obvykle určíte v nájemní smlouvě nebo smlouvě rezervační. 

Předání nemovitosti rozhodně nepodceňujte a věnujte mu pozornost. Je důležité nemovitost v pořádku předat a pořídit dostatečnou dokumentaci o tom, v jakém stavu je nemovitost předána a podrobný výčet zařízení. Pokud by vám nájemce po skončení nájmu nemovitost nevrátil v pořádku, budete tuto dokumentaci potřebovat k prokázání případných škod.

 

Předávací protokol

Vždy při fyzickém předání nemovitosti podepište s nájemcem předávací protokol!

Měl by obsahovat

  • identifikační údaje vás a nájemce
  • specifikace nemovitosti
  • stav nemovitosti
  • podrobný soupis zařízení
  • stavy měřičů (voda, elektřina, plyn apod.)
  • počet předávaných klíčů a označení k čemu slouží 
  • další poznámky 
  • součástí předávacího protokolu může být také fotodokumentace (doporučujeme u drahého vybavení)

 

Přepis energií

Pokud na nového nájemce přepisujete energie, doporučujeme mít dokumenty pro přepis připravené před předáním nemovitosti a při předání je už jen podepsat. Speciální pozornost pak věnujte přepisu elektřiny a plynu! Odhlášení původního odběratele a přihlášení nového by mělo proběhnout bezprostředně po sobě. Pokud se tak nestane, riskujete demontáž elektroměru/plynoměru a jejich následná instalace se může prodražit.